Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2249578
(11)  Číslo patentu  14427 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10169926.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.01.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  2249578 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2002001983, 2002204714, 2002346062 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.01.2002, 12.07.2002, 28.11.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.11.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1439713 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Intellectual Property Corporation of America; 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kondo Satoshi; c/o Panasonic Corporation, IPD Center, IPROC, 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-Chome, Chuo-k, Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP;
Kadono Shinya; c/o Panasonic Corporation, IPD Center, IPROC, 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-Chome, Chuo-k, Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP;
Hagai Makoto; c/o Panasonic Corporation, IPD Center, IPROC, 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP;
Abe Kiyofumi; c/o Panasonic Corporation, IPD Center, IPROC, 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob dekódovania pohybových vektorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1439713 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.01.2023 
   Maximálna platnosť do  08.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2013 10/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.07.2015 07/2015 PC4A
 
EP 2249578
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.12.2013 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.12.2014 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.12.2015 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.12.2016 15 365,00 EUR
5 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.12.2017 16 398,00 EUR
6 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.12.2018 17 464,50 EUR
7 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 11.12.2019 18 531,00 EUR
8 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.11.2020 19 597,00 EUR
9 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 24.11.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2249578
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.06.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 14.06.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.06.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.09.2013 Typ Odoslané
4 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2014 Typ Platba
5 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 26.08.2014 Typ Doručené
5a Doplnenie materiálov 26.08.2014 Typ Doručené
6 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.11.2014 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.01.2015 Typ Doručené
8 Plná moc 10.03.2015 Typ Doručené
9 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 23.03.2015 Typ Odoslané
10 Plná moc 26.05.2015 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.06.2015 Typ Odoslané
EP 2249578
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.06.2015 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Panasonic Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku