Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2405033
(11)  Číslo patentu  14667 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10168657.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2405033 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25D 1/08  C25D 1/10  C25D 5/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Moltex Co., Ltd.; 273-2 Kyereuk-Ri, Miyang-Myeon, Anseong, Gyeonggi-Do 456-843; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sung Kie-Moon; 103-701 Hansolmaeul Chonggu Apt., Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam, 463-914 Gyeonggi-do; KR;
Weon Man-Jae; 101-105 Dongnam Apt., Geumseok-dong, Anseong, 456-763 Gyeonggi-Do; KR;
Lee Kyung-Ho; 308-33, Insu-dong, Gangbuk-gu, 142-882 Seoul; KR;
Park Young-Min; 101-706, Jeonggwang Apt., Mabuk-dong, Giheung-gu, Yongin, 446-772 Gyeonggi-Do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Porézna galvanoplastická skrupina pre vzorovanie a jej výrobná metóda 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
 
EP 2405033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2405033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.10.2013 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.07.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.06.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.07.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2405033
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2013 Typ Doručené
Plná moc 21.08.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2013 Typ Odoslané
EP 2405033
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku