Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2224635
(11)  Číslo patentu  11085 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10166222.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2224635 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18664 P, 20080127314, 21875 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.01.2008, 15.12.2008, 17.01.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, KR, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00  H04H 60/06  H04L 1/00  H04N 7/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG ELECTRONICS INC.; 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hong Ho Taek; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-724; KR;
Ko Woo Suk; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-724; KR;
Moon Sang Chul; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-724; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s., Korejzová Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na vysielanie a prijímenie OFDM vysielacieho signálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2023 
   Maximálna platnosť do  19.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2012 5/2012 SC4A
 
EP 2224635
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2224635
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.11.2011 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.11.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.11.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.12.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2224635
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2012 Typ Odoslané
EP 2224635
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku