Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2397353
(11)  Číslo patentu  13539 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10166060.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2397353 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 7/12  B60J 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GmbH; Oberschlesienstrasse 15, 47807 Krefeld; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wensing Udo; Beethovenstrasse 64, 46145 Oberhausen; DE;
Hahnen Hans Boris; Gohrstrasse 65, 47475 Kamp-Lintfort; DE;
Neumeyer Frank; Kreuzstrasse 56, 47877 Willich; DE;
Frentzen Frank; Grefrather Strasse 215, 41749 Viersen; DE;
Birkenbach Rolf; Issumer Strasse 20, 47809 Krefeld; DE;
Rossbach Joachim; Konrad Adenauer-Ring 55, 41747 Viersen; DE;
Kemmerling Karl; Krautstrasse 5, 42719 Solingen; DE;
Scholz Axel; Düsseldorfer Strasse 145 A, 47447 Moers; DE;
Lauterbach Tim; Krahnendonk 73 A, 41066 Mönchengladbach; DE;
Weigelt Rolf; Paschacker 57, 47228 Duisburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Strešná plachta pre strechy nákladných automobilov alebo prívesov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.06.2014 
   Maximálna platnosť do  15.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 5/2013 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.03.2015 3/2015 MM4A
 
EP 2397353
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.03.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2397353
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.06.2013 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2397353
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.03.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 13.03.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.04.2013 Typ Odoslané
EP 2397353
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku