Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2292886
(11)  Číslo patentu  19000 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10162273.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2292886 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009034445 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 1/62  E04F 13/06  E04G 21/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Braun August; České Vrbné 2390, 370 11 České Budějovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Braun August; Quellenstrasse 22, 8200 Schaffhausen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Jednodielna tesniaca alebo omietacia lišta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
2 Zmeny adries 05.03.2018 03/2018 TE4A
 
EP 2292886
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.04.2015 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.04.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.04.2019 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.04.2020 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.05.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2292886
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.06.2015 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 21.08.2015 Typ Odoslané
4 Plná moc 04.09.2015 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.01.2018 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 21.02.2018 Typ Odoslané
EP 2292886
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.02.2018 Braun August Braun August
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku