Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2236952
(11)  Patent Number  22601 
(96)  European Application Number  10158755.8 
(96)  European Application Date  31.03.2010 
(97)  European Patent Number  2236952 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  23.03.2016 
(31)  Priority Number  PD20090071 
(32)  Priority Date  31.03.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  06.10.2010 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.04.2017 
(51)  International Patent Classification  F24H 1/28  F24H 9/00  F28F 1/06  F28F 13/08   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  S.A.R.I. - Stampi Articoli Industriali Di Zen Bortolo; Via san Vito 33, 36063 Marostica VI; IT 
(72)  Inventor(s)  Zen Bortolo; Strada dei Colli, 12, 36061 Bassano del Grappa VI; IT 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej tekutiny najmä pre výmenníky tepla, a výmenníky tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle, obsahujúce série tubulárnych zariadení 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  31.03.2023 
   Patent in Force maximum until  31.03.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
 
EP 2236952
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2016 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2236952
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.04.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.03.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 597,00 EUR 13

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2236952
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2016 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 30.09.2016 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2016 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 24.01.2017 Type Delivered
Plná moc 24.01.2017 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.03.2017 Type Sent document
EP 2236952
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku