Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2201840
(11)  Patent Number  11039 
(96)  European Application Number  10155834.4 
(96)  European Application Date  28.12.2006 
(97)  European Patent Number  2201840 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  02.11.2011 
(31)  Priority Number  826720 P, 828590 P 
(32)  Priority Date  22.09.2006, 06.10.2006 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US 
(97)  European Application Publication Date  30.06.2010 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.04.2012 
(51)  International Patent Classification  A01N 43/90  A61K 31/519  C07D 487/04  A61P 35/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  2081435 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pharmacyclics LLC; 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085; US 
(72)  Inventor(s)  Honigberg Lee; 965 Esmeralda Ave 3, San Francisco, CA 94110; US;
Verner Erik; 1712 Peck Ave., San Mateo, CA 94401; US;
Pan Zhengying; 2105 Cypress Ct., Alpharetta, GA 30005; US 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Inhibítory Brutonovej tyrozín kinázy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  5006-2015;  2081435 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  28.12.2023 
   Patent in Force maximum until  28.12.2026 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2012 4/2012 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.12.2016 12/2016 PC4A
3 Zmeny mien 01.12.2016 12/2016 TC4A
4 Zmeny adries 01.12.2016 12/2016 TE4A
 
EP 2201840
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2012 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2016 7,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2016 7,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2016 27,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2201840
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.12.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.12.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.12.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.12.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.12.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2201840
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.01.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.01.2012 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2012 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.03.2012 Type Sent document
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 10.04.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2016 Type Delivered
Doklad o prevode 18.08.2016 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.08.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2016 Type Delivered
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2016 Type Payment
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2016 Type Payment
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2016 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 31.10.2016 Type Sent document
EP 2201840
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 27.10.2016 Oxford Amherst LLC Pharmacyclics, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.10.2016 Pharmacyclics LLC Oxford Amherst LLC
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.10.2016 Pharmacyclics LLC Pharmacyclics LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2016 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku