Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2357305
(11)  Číslo patentu  14137 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10014961.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2357305 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TV20100012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05D 15/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECLISSE SRL; Via Sernaglia 76-C.P. 70, 31053 Pieve di Soligo (TV); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  De Faveri Luigi; Via Vittoria 114, 31020 Refrontolo (TV); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na nesenie a ukotvenie panelu dverí vo vnútornom ráme pre zaťahovacie posuvné dvere 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2013 8/2013 SC4A
 
EP 2357305
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2357305
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.10.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.10.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.10.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.10.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.10.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.10.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2357305
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.04.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.07.2013 Typ Odoslané
EP 2357305
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku