Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2357305
(11)  Patent Number  14137 
(96)  European Application Number  10014961.6 
(96)  European Application Date  24.11.2010 
(97)  European Patent Number  2357305 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  16.01.2013 
(31)  Priority Number  TV20100012 
(32)  Priority Date  15.02.2010 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  17.08.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.08.2013 
(51)  International Patent Classification  E05D 15/06   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ECLISSE SRL; Via Sernaglia 76-C.P. 70, 31053 Pieve di Soligo (TV); IT 
(72)  Inventor(s)  De Faveri Luigi; Via Vittoria 114, 31020 Refrontolo (TV); IT 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Zariadenie na nesenie a ukotvenie panelu dverí vo vnútornom ráme pre zaťahovacie posuvné dvere 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  24.11.2023 
   Patent in Force maximum until  24.11.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2013 8/2013 SC4A
 
EP 2357305
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2013 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2357305
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.10.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.10.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.10.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.10.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.10.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.10.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2357305
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 15.04.2013 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2013 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.07.2013 Type Sent document
EP 2357305
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku