Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2239014
(11)  Číslo patentu  10326 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10003324.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2239014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200900211 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 2/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rf-Technologies nv; Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Van De Velde Jürgen; Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele; BE;
Van Der Sypt Gert; Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele; BE;
Ottoy Elien; Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Požiarna klapka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2022 
   Maximálna platnosť do  29.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2012 01/2012 SC4A
 
EP 2239014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 27.03.2012 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.04.2013 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.03.2014 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.03.2015 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.03.2016 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2017 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.03.2018 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.02.2019 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.03.2020 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.03.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2239014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.08.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.08.2011 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 09.09.2011 Typ Odoslané
4 Plná moc 10.11.2011 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2012 Typ Odoslané
6 19 Poplatok za žiadosť o určenie 12.02.2019 Typ Platba
7 Žiadosť o určenie 07.02.2019 Typ Doručené
7a Opis 07.02.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 07.02.2019 Typ Doručené
7c Sprievodný list 07.02.2019 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 26.02.2019 Typ Doručené
8a Plná moc 26.02.2019 Typ Doručené
8b Sprievodný list 26.02.2019 Typ Doručené
9 menovanie, zvolanie komisie 28.03.2019 Typ Interné listy
11 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 02.05.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 02.05.2019 Typ Doručené
11b Plná moc 02.05.2019 Typ Doručené
12 referát pre odbornú komisiu 14.05.2019 Typ Interné listy
13 protokol o rokovaní komisie 14.05.2019 Typ Interné listy
14 protokol o hlasovaní komisie 14.05.2019 Typ Interné listy
15 rozhodnutie o žiadosti o určenie 15.05.2019 Typ Odoslané
16 opätovne odoslaný list 16.05.2019 Typ Odoslané
17 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
17c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
19a Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
20 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
21 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
22 Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 10.06.2019 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
22c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
22d Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
22e Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
22f Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
22g Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
23 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
23b Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
23c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
24 Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 10.06.2019 Typ Doručené
24a Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
24b Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
25 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
25a Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
25d Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
25e Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
25f Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
26 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
26a Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26d Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26e Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26f Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26g Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26h Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26i Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26j Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26k Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
26l Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
26m Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
27 Doplnenie materiálov 10.06.2019 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27d Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27e Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27f Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27g Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27h Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27i Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27j Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27k Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27l Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27m Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
27n Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
27o Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie 21.06.2019 Typ Odoslané
29 20 Poplatok za návrh na zrušenie európskeho patentu 26.06.2019 Typ Platba
30 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie 01.07.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o určenie 22.07.2019 Typ Doručené
31a Opis predmetu určenia 22.07.2019 Typ Doručené
31b Plná moc 22.07.2019 Typ Doručené
31c Sprievodný list 22.07.2019 Typ Doručené
32 Urgencia 24.07.2019 Typ Doručené
32a Príloha inde neuvedená 24.07.2019 Typ Doručené
32b Sprievodný list 24.07.2019 Typ Doručené
33 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 25.07.2019 Typ Odoslané
34 19 Poplatok za žiadosť o určenie 31.07.2019 Typ Platba
35 menovanie, zvolanie komisie 06.08.2019 Typ Interné listy
36 referát pre odbornú komisiu 02.09.2019 Typ Interné listy
37 protokol o rokovaní komisie 02.09.2019 Typ Interné listy
38 protokol o hlasovaní komisie 02.09.2019 Typ Interné listy
39 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.09.2019 Typ Doručené
39a Plná moc 03.09.2019 Typ Doručené
39b Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
40 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.09.2019 Typ Doručené
40a Plná moc 03.09.2019 Typ Doručené
40b Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
41 rozhodnutie o žiadosti o určenie 09.09.2019 Typ Odoslané
42 prvé predĺženie lehoty 05.09.2019 Typ Odoslané
43 Žiadosť inde neuvedená 06.09.2019 Typ Doručené
43a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.09.2019 Typ Doručené
43b Plná moc 06.09.2019 Typ Doručené
43c Sprievodný list 06.09.2019 Typ Doručené
44 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.09.2019 Typ Doručené
45 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.09.2019 Typ Doručené
46 všeobecný referátnik 16.09.2019 Typ Odoslané
47 Odpoveď na správu úradu 26.09.2019 Typ Doručené
47a Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
47b Sprievodný list 26.09.2019 Typ Doručené
48 Žiadosť inde neuvedená 27.09.2019 Typ Doručené
48a Sprievodný list 27.09.2019 Typ Doručené
49 všeobecný referátnik 04.10.2019 Typ Odoslané
50 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 08.11.2019 Typ Doručené
50a Sprievodný list 08.11.2019 Typ Doručené
51 Žiadosť inde neuvedená 21.11.2019 Typ Doručené
51a Sprievodný list 21.11.2019 Typ Doručené
52 všeobecný referátnik 28.11.2019 Typ Odoslané
53 menovanie, zvolanie komisie 06.03.2020 Typ Interné listy
54 referát pre odbornú komisiu 06.04.2020 Typ Interné listy
55 protokol o rokovaní komisie 06.04.2020 Typ Interné listy
56 protokol o hlasovaní komisie 06.04.2020 Typ Interné listy
57 rozhodnutie o zrušení EP 07.04.2020 Typ Odoslané
58 Podanie rozkladu 06.05.2020 Typ Doručené
58a Sprievodný list 06.05.2020 Typ Doručené
59 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 18.05.2020 Typ Odoslané
60 predkladacia správa k rozkladu 21.05.2020 Typ Interné listy
61 Odôvodnenie rozkladu 06.07.2020 Typ Doručené
61a Príloha inde neuvedená 06.07.2020 Typ Doručené
61b Sprievodný list 06.07.2020 Typ Doručené
62 predkladacia správa k rozkladu 13.07.2020 Typ Interné listy
63 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.07.2020 Typ Odoslané
64 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.09.2020 Typ Doručené
64a Sprievodný list 24.09.2020 Typ Doručené
65 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 28.09.2020 Typ Odoslané
66 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.11.2020 Typ Doručené
66a Sprievodný list 26.11.2020 Typ Doručené
67 druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 27.11.2020 Typ Odoslané
68 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.12.2020 Typ Platba
69 Žiadosť inde neuvedená 15.01.2021 Typ Doručené
69a Sprievodný list 15.01.2021 Typ Doručené
70 všeobecný referátnik 20.01.2021 Typ Odoslané
71 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.01.2021 Typ Doručené
71a Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
72 konečné predĺženie lehoty 28.01.2021 Typ Odoslané
73 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.02.2021 Typ Platba
74 Odpoveď na správu úradu 26.03.2021 Typ Doručené
74a Príloha inde neuvedená 26.03.2021 Typ Doručené
74b Príloha inde neuvedená 26.03.2021 Typ Doručené
74c Príloha inde neuvedená 26.03.2021 Typ Doručené
74d Príloha inde neuvedená 26.03.2021 Typ Doručené
74e Príloha inde neuvedená 26.03.2021 Typ Doručené
74f Príloha inde neuvedená 26.03.2021 Typ Doručené
74g Sprievodný list 26.03.2021 Typ Doručené
75 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 31.03.2021 Typ Odoslané
EP 2239014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku