Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2233834
(11)  Číslo patentu  27999 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10002529.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2233834 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009014717 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23G 5/033  F23G 5/02  F23G 5/04  F23G 5/44  F23G 5/50  C10L 5/46  C10L 5/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MUEG Mitteldeutsche Umwelt-und Entsorgung GmbH; Geiseltalstrasse 1, 06242 Braunsbedra; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Saal, Wolfgang; Eislebener Strasse 31, 06255 Schafstädt; DE;
Stachowski, Frank; Waldweg 33, 06667 Prittitz; DE;
Hoger, Matthias; Strasse des Friedens 27, 04579 Espenhain; DE;
Bunzel, Jörg-Michael; Johann-Sebastian-Bach-Strasse 4, 06249 Mücheln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na spracovanie práškových a/alebo kvapalných/pastových odpadových materiálov, ako aj výroba zmesového paliva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.03.2023 
   Maximálna platnosť do  10.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2233834
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2233834
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.03.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2233834
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2018 Typ Doručené
Opis 31.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 19.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
EP 2233834
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku