Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2429049
(11)  Číslo patentu  23465 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09844238.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2429049 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02G 15/013  H02G 15/007  H02G 15/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2009/071664 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/127486 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chi Yu-Fen; 3F., No. 9, Alley 27, Lane 67, Minzu St., Yonghe, Taipei County 234, Taiwan; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HSING Chih Kuang; 3F., No.9, Alley 27, lane 67, Minzu St., Yonghe City, Taiwan; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(54)  Názov  Káblová krabica na vodotesné spojenie sieťových káblov a spôsob ich vodotesného spojenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2429049
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2429049
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.04.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.05.2019 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.04.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2429049
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.02.2017 Typ Doručené
Opis 13.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.08.2022 Typ Odoslané
EP 2429049
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku