Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2373148
(11)  Číslo patentu  32346 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09837991.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2373148 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  139304 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01C 1/06  A01C 1/08  A01N 63/00  A01N 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/068732 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/080619 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SYNGENTA CROP PROTECTION AG; Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEWLETT, Thomas, E.; 315 S.E. 6th Lane, High Springs FL 32643; US;
WATERS, John, P.; 165 Nw Divider Terrace, Lake City FL 32055; US;
BARMORE, Charles, S.; 517 NW 19th Ave, Gainesville FL 32609; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Materiály a metódy regulácie hlístovcov pomocou spór Pasteuria v povlakoch osív 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2373148
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2373148
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2373148
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2019 Typ Doručené
Opis 13.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 08.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2019 Typ Odoslané
EP 2373148
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.11.2019 SYNGENTA CROP PROTECTION AG Pasteuria Bioscience, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku