Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2375880
(11)  Číslo patentu  26606 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09827814.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2375880 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0802417 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01C 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2009/051193 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/059101 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Väderstad Holding AB; Box 167, 590 21 Väderstad; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GILSTRING Gert; Hov Pryssgården, 592 92 Vadstena; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Usporiadanie dávkovacieho zariadenia pre osivo na poľnohospodárskom stroji 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.10.2023 
   Maximálna platnosť do  20.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
 
EP 2375880
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2375880
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2375880
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 2375880
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku