Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2338618
(11)  Číslo patentu  29142 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09820680.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2338618 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20080101778 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 22/20  C21D 7/02  C21D 1/673   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2009/002791 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/044530 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hyundai Steel Company; 63 Jungbong-daero Dong-gu, Incheon 401-712; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IM, Hee Joong; 104-1102 Seogwangpeuramera Apt. Hyeonhwa-ri Anjung-eup, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 451-885; KR;
NAM, Seung Man; 101-301 Ilsungpark Apt. Gunja-dong Gwangjin-gu, Seoul 143-150; KR;
MOON, Man Been; 103-1504 Hanjin Grangvill Inchang-dong, Guri-si Gyeonggi-do 471-010; KR;
NA, Sang Muk; 109-1104 Byeoksan Apt. Saengmok-dong, Suncheon-si Jeollanam-do 540-756; KR;
NAMKOONG, Sung; C-3004 Galleria Towerpalace 4/5 40 Jamsil-dong Songpa-gu, Seoul 138-220; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby veľmi pevného oceľového telesa na výrobu výrobkov zložitého tvaru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.05.2023 
   Maximálna platnosť do  27.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2338618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2338618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.05.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.05.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.05.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2338618
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.11.2018 Typ Doručené
Opis 13.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 08.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2338618
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku