Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2342942
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09816477.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2342942 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090068880 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 7/15  H04B 7/155  H04L 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2009005565 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2010036084 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Electronics and Telecommunications Research Institute; 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-700; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Heesoo; c/o ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-700; KR;
AHN, Jae Young; c/o ELECTRONICS ANDTELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-700; KR;
KIM, Jae Heung; c/o ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-700; KR;
KO, Young Jo; c/o ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-700; KR;
LEE, Kyoung Seok; c/o ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-700; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2342942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2342942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2342942
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2342942
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku