Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2328852
(11)  Číslo patentu  30183 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09809069.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.09.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2328852 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20081625 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 2/66  C07C 2/86  C07C 37/08  C07C 407/00  C07C 409/10  C07C 45/53  C07C 6/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/006782 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/029405 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  versalis S.p.A.; Piazza Boldrini, 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LORENZONI, Loreno; Via Bazzoni 70, 07046 Porto Torres (Sassari); IT;
CALARESU, Paolo; Via Mazzini 6, 07100 Sassari; IT;
CABRAS, Pier, Gianni; Via Pasubio 15, 07100 Sassari; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob alkylácie benzénu izopropanolom alebo zmesou izopropanolu a propylénu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.09.2022 
   Maximálna platnosť do  07.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2328852
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2328852
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.10.2019 464,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.08.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.08.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2328852
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
2b Opis 20.02.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 26.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 26.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2019 Typ Odoslané
EP 2328852
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku