Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2357715
(11)  Číslo patentu  28411 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09808926.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2357715 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20080126270, 20080131043, 20080131328 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2008, 22.12.2008, 22.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 7/20  H02J 7/02  H01F 27/28  H01F 27/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2009/002003 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/067927 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Hybrid Technologies, LLC; 1 Research Circle, Niskayuna, New York 12309; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUK, Yoon-Sang; 105-1302 Myeongsudae Hyundai Apt. Heukseok 2-dong Dongjak-gu, Seoul 156-791; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Bezkontaktná dobíjacia stanica vybavená jadrom PTPS, s rovinno-špirálovou štruktúrou jadra, prístroj na bezkontaktný príjem elektrickej energie a spôsob riadenia týchto zariadení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.04.2023 
   Maximálna platnosť do  17.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2357715
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2357715
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.03.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.03.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.03.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2357715
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 14.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 19.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 19.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 21.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 21.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 18.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2018 Typ Odoslané
EP 2357715
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku