Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2332305
(11)  Číslo patentu  17280 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09807497.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2332305 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.05.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20081549 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 27/24  H04B 3/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/006644 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/035088 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MER MEC STE S.r.I.; Via Bombrini 11/3, 16149 Genova (GE); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORELLI Maurizio; Via Molassana 88/6, I-16138 Genova; IT;
TRENTINI Daniele; Via Bombrini 11, I-16149 Genova; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na exkluzívnu identifikáciu kontrolných signálov v železničnom elektrickom vedení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.08.2023 
   Maximálna platnosť do  25.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2015 1/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.08.2022 15/2022 PC4A
 
EP 2332305
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2014 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2332305
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.07.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.08.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.08.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.07.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.08.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.08.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.08.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.08.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2332305
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.08.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.08.2014 Typ Odoslané
Plná moc 17.10.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.07.2022 Typ Odoslané
EP 2332305
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.07.2022 MER MEC STE S.r.I. Sirti S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku