Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2332305
(11)  Patent Number  17280 
(96)  European Application Number  09807497.4 
(96)  European Application Date  25.08.2009 
(97)  European Patent Number  2332305 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  07.05.2014 
(31)  Priority Number  MI20081549 
(32)  Priority Date  28.08.2008 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  15.06.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  07.01.2015 
(51)  International Patent Classification  H04L 27/24  H04B 3/54   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IB2009/006644 
(87)  International Publication Number  WO 2010/035088 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MER MEC STE S.r.I.; Via Bombrini 11/3, 16149 Genova (GE); IT 
(72)  Inventor(s)  MORELLI Maurizio; Via Molassana 88/6, I-16138 Genova; IT;
TRENTINI Daniele; Via Bombrini 11, I-16149 Genova; IT 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na exkluzívnu identifikáciu kontrolných signálov v železničnom elektrickom vedení 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  25.08.2022 
   Patent in Force maximum until  25.08.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2015 1/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.08.2022 15/2022 PC4A
 
EP 2332305
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2014 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2022 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2332305
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.07.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.08.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.08.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.07.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.08.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.08.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.08.2021 298,50 EUR 13

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2332305
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2014 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.08.2014 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.08.2014 Type Sent document
Plná moc 17.10.2014 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 22.06.2022 Type Delivered
Plná moc 22.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.07.2022 Type Sent document
EP 2332305
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 25.07.2022 MER MEC STE S.r.I. Sirti S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku