Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2379035
(11)  Číslo patentu  18899 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09805761.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2379035 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0858923 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 13/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2009/052632 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/072957 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THUASNE; 118-120, rue Marius-Aufan, 92300 Levallois-Perret; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAFAGE Danielle; 19 rue Louis Rolland, F-18000 Bourges; FR;
CONVERT Reynald; 2 allée des Merisiers, F-42800 Saint Martin la Plaine; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ochranné zariadenie na prevenciu preležaniny päty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2015 10/2015 SC4A
 
EP 2379035
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2016 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2017 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2018 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2019 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2020 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2379035
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.07.2015 Typ Platba
3 Plná moc 29.06.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2015 Typ Odoslané
EP 2379035
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku