Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2370265
(11)  Patent Number  15193 
(96)  European Application Number  09804075.1 
(96)  European Application Date  22.12.2009 
(97)  European Patent Number  2370265 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  07.08.2013 
(31)  Priority Number  2008331634, 2008331635, 2008331638, 2008331639, 2008331641, 2008331642, 2008331643, 2009088440, 2009088441, 2009088456, 2009088460, 2009088468 
(32)  Priority Date  25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  European Application Publication Date  05.10.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.02.2014 
(51)  International Patent Classification  B41J 11/00  B41J 15/04   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/JP2009/007085 
(87)  International Publication Number  WO 2010/073599 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Brother Kogyo Kabushiki Kaisha; 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP 
(72)  Inventor(s)  YAMAGUCHI Koshiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP;
NAGAE Tsuyoshi; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP;
IMAMAKI Teruo; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP;
KATO Masato; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP;
HORIUCHI Takashi; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP;
SAGO Akira; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP;
IRIYAMA Yasuhiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP;
SHIBATA Yasuhiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Title  Pásková kazeta a pásková tlačiareň 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  22.12.2023 
   Patent in Force maximum until  22.12.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2014 2/2014 SC4A
 
EP 2370265
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2013 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2370265
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.09.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.12.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2370265
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 06.11.2013 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2013 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2014 Type Sent document
EP 2370265
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku