Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2352721
(11)  Číslo patentu  14163 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09799015.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2352721 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08105749 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 231/20  C07C 237/22  C07C 237/06  C07C 237/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/007962 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/052011 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCB Pharma GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOUVY Didier; UCB Pharma S.A., 60 Allée de la Recherche, B-1070 Brussels; BE;
MERSCHAERT Alain; UCB Pharma S.A., 60 Allée de la Recherche, B-1070 Brussels; BE;
PINILLA Véronique; UCB Pharma S.A., 60 Allée de la Recherche, B-1070 Brussels; BE;
HAMANN Joerg; Auguststrasse 45, 50733 Köln; DE;
KANZLER Ralf; Duerer Strasse 23, 51371 Leverkussen; DE;
THOMAS Antoine; 144, Rue du Bois, F-59800 Lille; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nový spôsob prípravy aminokyselinových derivátov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2013 08/2013 SC4A
 
EP 2352721
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.10.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.10.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.10.2015 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.09.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.09.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2352721
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.05.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2013 Typ Platba
3 Plná moc 18.06.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.07.2013 Typ Odoslané
EP 2352721
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku