Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2356188
(11)  Patent Number  26815 
(96)  European Application Number  09795910.0 
(96)  European Application Date  10.12.2009 
(97)  European Patent Number  2356188 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  24.01.2018 
(31)  Priority Number  MI20082186 
(32)  Priority Date  11.12.2008 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  17.08.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.07.2018 
(51)  International Patent Classification  C09J 153/02  C09D 191/08  A61L 15/44  A61L 15/58   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2009/008826 
(87)  International Publication Number  WO 2010/066424 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.; Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi; IT 
(72)  Inventor(s)  PAGANI Stefania; c/o BOUTY S.p.A., Via della Filanda 30, 269 00 Lodi; IT;
DI GRIGOLI Maurizio; c/o BOUTY S.p.A., Via della Filanda 30, 269 00 Lodi; IT;
COMUZIO Sergio; c/o BOUTY S.p.A., Via della Filanda 30, 269 00 Lodi; IT 
(74)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Title  Samolepiaci matricový systém obsahujúci styrénový blokový kopolymér 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  10.12.2023 
   Patent in Force maximum until  10.12.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 05.08.2019 8/2019 PC4A
 
EP 2356188
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.03.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2019 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2356188
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.12.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2022 331,50 EUR 14

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2356188
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 02.03.2018 Type Delivered
Plná moc 02.03.2018 Type Delivered
Sprievodný list 02.03.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2018 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis prechodu 15.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 15.05.2019 Type Delivered
Plná moc 15.05.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 15.05.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 15.05.2019 Type Delivered
Sprievodný list 15.05.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2019 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.06.2019 Type Sent document
EP 2356188
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 25.06.2019 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. Bouty S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku