Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2331682
(11)  Číslo patentu  29608 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09791266.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2331682 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  87228 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 7/08  A61K 39/215   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/053085 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/017440 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoetis Services LLC; 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GEERLIGS, Harmen, Jacob; R. Van Rijnstraat 111, NL-1382 AR Weesp; NL;
MEINDERS, Cindy, Aleida, Maria; Hartekruidpad 7, NL-1313 JJ Almere; NL;
BOELM, Geert, Jan; Hoflaan 37, NL-6715 AG Ede; NL;
STUURMAN, Bastiana, Geertruida, Elisabeth; Kaukasusstraat 8, NL-3446 DJ Woerden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vakcíny proti infekčnej bronchitíde, odvodenej od IB-QX podobných kmeňov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.08.2023 
   Maximálna platnosť do  07.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2331682
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2331682
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.07.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.07.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.07.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.07.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2331682
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2331682
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku