Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2315587
(11)  Číslo patentu  26278 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09786912.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2315587 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2008/053252 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/343  A61K 31/4965  A61K 31/506  A61K 31/5575  A61K 31/5578  A61K 45/06  A61P 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/053553 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/018549 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Actelion Pharmaceuticals Ltd.; Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLOZEL Martine; Winterhalde 3b, CH-4102 Binningen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Produkt obsahujúci macitentan 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.08.2023 
   Maximálna platnosť do  12.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 2315587
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315587
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.08.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.07.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.07.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.07.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.07.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315587
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2018 Typ Doručené
Opis 10.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 14.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.03.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.04.2018 Typ Odoslané
EP 2315587
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku