Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2307381
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09772072.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2307381 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08010458 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.06.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 231/06  C07D 231/12  C07D 233/22  C07D 261/08  C07D 271/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/004144 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/000372 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ludwig-Maximilians-Universität München; Geschwister-Scholl-Platz 1, 805 39 München; DE;
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.; Hofgartenstrasse 8, 80539 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIESE, Armin; Hermann-Hahn-Platz 7, 81477 München; DE;
BERTSCH, Uwe; An der Kirche 7, 24796 Bovenau; DE;
KRETZSCHMAR, Hans; Bergstr. 12, 82096 Hohenschäftlarn; DE;
HABECK, Matthias; Terofalstr. 9, 80689 München; DE;
HIRSCHBERGER, Thomas; Birkenwaldstr. 202, 70191 Stuttgart; DE;
TAVAN, Paul; Schinkelstr. 35, 80805 München; DE;
GRIESINGER, Christian; Hainholzweg 74, 37085 Göttingen; DE;
LEONOV, Andrei; Immanuel-Kant-Str. 32, 37083 Göttingen; DE;
RYAZANOV, Sergey; Rosenwinkel 23, 37081 Göttingen; DE;
FRICK Petra; Negelerstr. 29, 72764 Reutlingen; DE;
GEISSEN, Markus; Wieselkamp 9, 21244 Buchholz i.d. Nordheide; DE;
GROSCHUP, Martin, H.; Erlenweg 9, 17498 Weitenhagen; DE;
WAGNER, Jens; Bramburgstraße 3, 81375 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lieky na inhibovanie zhlukovania proteínov zúčastňujúcich sa na chorobách spojených so zhlukovaním proteínov a/alebo neurodegeneratívnych chorobách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2307381
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2307381
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.03.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 10.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.03.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Typ Odoslané
EP 2307381
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku