Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2358773
(11)  Číslo patentu  34715 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09771310.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2358773 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20082224 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 279/02  C08F 279/04  C08L 51/04  C08L 55/02  C08F 2/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/008861 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/069515 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  versalis S.p.A.; Piazza Boldrini, 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CASALINI, Alessandro; Viale Hermada 10, I-46100 Mantova; IT;
CHIEZZI, Leonardo; Via Pastrengo 11/B, I-46010 Curtatone; IT;
ROSSI, Anna Grazia; Via Cairoli 4, I-46100 Mantova; IT;
SODDU, Luca; Via Sabbionara 2036, I-40024 Castel S. Pietro Terme; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Gumou stužený, vinylový, aromatický (ko)polymér s optimálnou rovnováhou fyzikálno-mechanických vlastností a vysokým leskom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2358773
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2358773
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2358773
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.07.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 04.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2020 Typ Odoslané
EP 2358773
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku