Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2369934
(11)  Číslo patentu  16395 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09768379.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2369934 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0822748, 0905237 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2008, 26.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/90  C07D 211/94  C07D 471/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/066710 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/066780 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH;
Syngenta Limited; European Regional Centre Priestley Road Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 7YH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUEHLEBACH Michel; Syngenta Crop Protection, Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
PITTERNA Thomas; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
CASSAYRE Jérôme Yves; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
EDMUNDS Andrew; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
CORSI Camilla; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
EL QACEMI Myriem; Syngenta Crop Protection, Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
HALL Roger Graham; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
JEANGUENAT André; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
STOLLER André; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
GODFREY Christopher Richard; Syngenta Crop Protection, Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
SCHAETZER Jürgen Harry; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
LOISELEUR Olivier; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
MAIENFISCH Peter; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
CARTER Neil Brian; Syngenta Limited, Jealott's Hill Research Station, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spiroheterocyklické N-oxypiperidíny ako pesticídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2023 
   Maximálna platnosť do  09.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
2 Opravy mien 04.09.2014 9/2014 TB4A
 
EP 2369934
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2369934
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2369934
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.06.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2014 Typ Platba
Plná moc 10.06.2014 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 18.06.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 18.07.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.08.2014 Typ Odoslané
EP 2369934
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku