Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2318419
(11)  Číslo patentu  18996 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09767050.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2318419 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  132244 P, 211499 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.06.2008, 31.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 5/02  C07F 5/04  C07F 5/06  A61K 38/05  A61P 35/00  A61P 29/00  C07K 5/06  C07K 5/078   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/003602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/154737 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Millennium Pharmaceuticals, Inc.; 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELLIOTT Eric L.; 35 N. Crescent Circuit, Brighton MA 02135; US;
FERDOUS Abu J.; 5 Squire Road, Winchester MA 01890; US;
KAUFMAN Michael J.; 230 Waltham Street, Lexington MA 02421; US;
KOMAR Sonja A.; 68 Thomas Street, Belmont MA 02478; US;
MAZAIK Debra L.; 125 Wilson Street, Holliston MA 01746; US;
MCCUBBIN Quentin J.; 58 Pinehurst Road, Belmont MA 02478; US;
NGUYEN Phoung M.; 126 Gore Street 4, Cambridge MA 02141; US;
PALANIAPPAN Vaithianathan; 7 Spruce Circle, Andover MA 01810; US;
SKWIERCZYNSKI Raymond D.; 122 Salem Street, Andover MA 01810; US;
TRUONG Nobel T.; 26 Stallbrook Street, Milford MA 01757; US;
VARGA Csanad M.; 83 Commonwealth Park W, Newton MA 02459; US;
ZAWANEH Peter N.; 854 Massachusetts Avenue 12, Cambridge MA 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Estery kyseliny borónovej a farmaceutické kompozície s ich obsahom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.06.2023 
   Maximálna platnosť do  16.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
 
EP 2318419
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.07.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2318419
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.06.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.05.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.05.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2318419
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 01.07.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
EP 2318419
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku