Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2352386
(11)  Číslo patentu  13158 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09764225.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2352386 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PD20080352 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 1/16  A23K 1/175  A23L 1/00  A23L 1/30  A23L 1/304  A23P 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/065794 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/060914 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SILA S.r.l.; Via Tempesta 91/C, 30033 Noale (VE); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LORENZON Maurizio; via Condotta 34, I-30033 Noale (VE); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby zlúčenín kyseliny n-butyrovej v mikroskopicky zapuzdrenej forme na konzumáciu zvieraťom alebo človekom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 03/2013 SC4A
 
EP 2352386
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.11.2012 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2013 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2014 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2015 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2016 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2017 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.10.2018 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.10.2019 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2020 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2352386
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.12.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 19.12.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.02.2013 Typ Odoslané
EP 2352386
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku