Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2285231
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09762803.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2285231 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  46249 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23G 4/00  A23G 4/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2009002406 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009151506 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wm. Wrigley Jr. Company; Global Innovation Center 1132 W. Blackhawk Street, Chicago, IL 60642; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CERVENKA, Martin, R.; 1821 West Eddy, Chicago IL 60657; US;
RYBOLT, Dennis, W.; 2959 East Indiana Avenue, Beecher IL 60401; US;
BROWN, Scott, G.; 28 Cherry Drive, Oswego IL 60543; US;
ARTIAGA, Mariano, V.; 1000 Garlands Lane Unit 1340, Barrington IL 60010; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2285231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2285231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2285231
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2285231
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku