Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2299810
(11)  Číslo patentu  33727 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09758748.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2299810 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  131014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/10  A61K 47/10  A61K 8/02  A61K 8/04  A61K 8/34  A61K 8/38  A61K 8/55  A61K 31/075  A61K 31/235  A61K 31/327  A61K 31/7056  A61K 45/06  A61Q 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/003367 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/148584 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bausch Health Ireland Limited; 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOW, Gordon, J.; 4189 Chaparral Court, Santa Rosa CA 95409; US;
CHANG, Yunik; 21234 Via Colombard, Sonoma CA 95476; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Topické farmaceutické formulácie obsahujúce nízku koncentráciu benzoylperoxidu v suspenzii vo vode a organickom rozpúšťadle miešateľnom s vodou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.06.2023 
   Maximálna platnosť do  03.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 2299810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2299810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.05.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.05.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.05.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2299810
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.02.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.04.2020 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 27.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
EP 2299810
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2022 Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku