Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2361164
(11)  Číslo patentu  34686 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09756784.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2361164 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0821304 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22F 1/00  C04B 35/628   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2009/051581 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/058223 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Anglo Platinum Marketing Limited; 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAMILTON, Hugh, Gavin, Charles; 30 Chazey Road Caversham Reading, Berkshire RG4 7DS; GB;
JONES, Debra, Sarah; 78 Hedgerley Chinnor, Oxfordshire OX39 4TJ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Spôsob poťahovania častíc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2023 
   Maximálna platnosť do  20.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2361164
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2361164
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.11.2021 29,85 EUR 13
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 24.11.2021 268,65 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2361164
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 02.07.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.08.2020 Typ Odoslané
EP 2361164
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku