Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2300013
(11)  Číslo patentu  26184 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09751617.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2300013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  128317 P, 137490 P, 188796 P, 192938 P, 192964 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.05.2008, 31.07.2008, 13.08.2008, 23.09.2008, 23.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/505  A61K 31/513   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/044918 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/143389 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG Yihan; 45 Madison Avenue, Newton, MA 02460; US;
HUANG Wei-Sheng; 8 Mohegan Road, Acton, MA 01720; US;
LIU Shuangying; 4 Cedar Street 504, Wellesley, MA 02481; US;
SHAKESPEARE William C.; 2 Hubley Lane, Southborough, MA 01772; US;
THOMAS R. Mathew; 419 Massapoag Avenue, Sharon, MA 02067; US;
QI Jiwei; 1 Autumn Road, West Roxbury, MA 02132; US;
LI Feng; 7 New Meadows Road, Winchester, MA 01890; US;
ZHU Xiaotian; 137 Temple Street, Newton, MA 02465; US;
KOHLMANN Anna; 58 Thornberry Road, Winchester, MA 01890; US;
DALGARNO David C.; 50 Crowninshield Road, Brookline, MA 02446; US;
ROMERO Jan Antoinette C.; 33 Newbury Street 2, Somerville, MA 02144; US;
ZOU Dong; 26 Minuteman Drive, Concord, MA 01742; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří Čermák, advokát; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Fosfátové deriváty, ako kinázové inhibítory 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50014-2019 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Maximálna platnosť do  21.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.04.2022 8/2022 PC4A
 
EP 2300013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2300013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.05.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.04.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2300013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2017 Typ Doručené
Opis 25.10.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 20.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 18.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.02.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.04.2022 Typ Odoslané
EP 2300013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.03.2018 ARIAD PHARMACEUTICALS, INC. ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.
2 Prevod majiteľa 06.04.2022 Takeda Pharmaceutical Company Limited ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2022 JUDr. Jiří Čermák, advokát Hörmann Tomáš, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku