Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2299977
(11)  Číslo patentu  12811 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09749940.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2299977 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200800717, 08014793 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2008, 20.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.01.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/127  A61K 33/24  A61K 31/282  A61K 31/19  A61K 31/192  A61K 31/203  A61K 31/337  A61K 31/475  A61K 31/513  A61K 31/519  A61K 31/555  A61K 31/704   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/056297 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009/141450 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liplasome Pharma ApS; Dandyvej 19, 7100 Vejle; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VIKBJERG Anders Falk; Vesthegnet 52, DK-2670 Greve; DK;
PETERSEN Sune Allan; Mĺgevej 74, 3.tv, DK-2400 Copenhagen NV; DK;
MELANDER Fredrik; Kristianstadgatan 35A, S-21435 Malmö; SE;
HENRIKSEN Jonas Rosager; Gravenstensvej 14, DK-3450 Allerřd; DK;
JŘRGENSEN Kent; Bagsvćrd Hovedgade 99, 12-H, DK-2880 Bagsvćrd; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Lipozómy na prenos liečiva a spôsoby ich prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.05.2022 
   Maximálna platnosť do  25.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.01.2013 01/2013 SC4A
 
EP 2299977
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.05.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.05.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.10.2015 7 265,00 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.04.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.05.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.05.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.05.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2299977
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 31.10.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.01.2013 Typ Odoslané
EP 2299977
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku