Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2296832
(11)  Číslo patentu  13505 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09749885.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2296832 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008024799 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B08B 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/056173 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/141395 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Tiroler Strasse 16, 3105 Unterradlberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NIEDERER Ralf; Laubenbachgegend 37, A-3213 Frankenfels; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Lisovacie zariadenie a spôsob odstráňovania usadenín na lisovacom nástroji 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2022 
   Maximálna platnosť do  20.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 05/2013 SC4A
 
EP 2296832
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.04.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.04.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.04.2015 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.04.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.04.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.04.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.04.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.04.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2296832
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2013 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.02.2013 Typ Odoslané
4 Plná moc 14.03.2013 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2013 Typ Odoslané
EP 2296832
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku