Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2268589
(11)  Číslo patentu  29006 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09742303.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2268589 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0802015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 25/26  C03C 25/34  C08K 5/17  C09J 161/06  C09J 161/14  C09J 161/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2009/050653 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/136105 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Isover; 18 Avenue d'Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PONS Y MOLL, Olivier; 256 rue de Crèvecoeur Hameau de Ronquerolles, 60600 Agnetz; FR;
JAFFRENNOU, Boris; 33 rue des Alouettes, 75019 Paris; FR;
DOUCE, Jérôme; 135 Boulevard Magenta, 75010 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Zloženie gleja pre minerálne vlákna a vyplývajúce výrobky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2021 
   Maximálna platnosť do  10.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 20.12.2021 24/2021 MM4A
 
EP 2268589
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268589
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.03.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.03.2020 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268589
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 05.11.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 30.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 30.10.2018 Typ Doručené
2b Patentové nároky 30.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 30.10.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 16.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 16.11.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 16.11.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2268589
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku