Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2307167
(11)  Patent Number  21606 
(96)  European Application Number  09742156.4 
(96)  European Application Date  08.05.2009 
(97)  European Patent Number  2307167 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  23.03.2016 
(31)  Priority Number  102008023037, 102008047800 
(32)  Priority Date  09.05.2008, 17.09.2008 
(33)  Country or Authority of Priority  DE, DE 
(97)  European Application Publication Date  13.04.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.12.2016 
(51)  International Patent Classification  B23K 11/11   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2009/055602 
(87)  International Publication Number  WO 2009/135938 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG; Schleyerstrasse 1, 36041 Fulda; DE 
(72)  Inventor(s)  LATHER Guido; Erfurter Str. 1, 35315 Homberg; DE 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Title  Spôsob a nástroje na výrobu pevného spojenia konštrukčných dielov spojených falcovým spojom 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  08.05.2022 
   Patent in Force maximum until  08.05.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
 
EP 2307167
S/N Fee Title Date Year Fee
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.05.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 298,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2307167
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.05.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 26.05.2016 Type Sent document
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2016 Type Payment
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 09.08.2016 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 14.10.2016 Type Delivered
5a Plná moc 14.10.2016 Type Delivered
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2016 Type Sent document
EP 2307167
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku