Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2291712
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09741647.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2291712 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08008483 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02F 1/361  G02F 1/365   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CH2009000142 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009135329 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rainbow Photonics AG; Farbhofstrasse 21, 8048 Zürich; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GÜNTER, Peter; Püntstrasse 17, CH-8173 Riedt-Neerach; CH;
JAZBINSEK, Mojca; Arkadenweg 5, CH-8600 Dübendorf; CH;
KWON, O-Pil; Wooman jugong 2-danji APT 206-1105 Wooman 2-dong Paldalgu, Suwon 442-753; KR;
KWON, Seong-Ji; Yangjae-dong 7-7, 104 Ho Seocho-gu, Seoul 137-886, Seoul 137-886; KR;
HUNZIKER, Christoph; Bahnhofstrasse 33b, CH-5507 Mellingen; CH;
FIGI, Harry; Sonneggstrasse 66, CH-8006 Zürich; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2291712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2291712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2291712
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2291712
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku