Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2347267
(11)  Číslo patentu  14520 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09740875.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2347267 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.04.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08166955 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/063423 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/043655 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann- La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHOSNIG Stefan; Im Grossen Garten 2, 69493 Hirschberg-Grosssachsen; DE;
HECK Wolfgang; Am Strandbad 39, 67227 Frankenthal; DE;
PORSCH Ulrich; An der Steinbüchse 23, 69469 Weinheim; DE;
LORENZ Robert; Philosophenstrasse 29 D, 67547 Worms; DE;
KEHR Ulrich; Vicki-Baum-Weg 14, 71116 Gärtringen; DE;
TREINZEN Andree; Wartmauerstrasse 32/1, 71296 Heimsheim; DE;
STEINACHER Beda; Barbarastrasse 9, CH-5400 Baden; CH;
SIEBER Stefan; Urdorferstrasse 28, CH-8959 Schlieren; CH;
MANSER Udo; Schubertstrasse 10, 68723 Schwetzingen; DE;
MILTNER Karl; Ernst-Ludwig-Kirchner-Strasse 32, 67227 Frankenthal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Jednotka testovacej pásky a zariadenie testovacej pásky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2013 10/2013 SC4A
 
EP 2347267
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.07.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2347267
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.09.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.10.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.09.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.09.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2347267
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.07.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.07.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2013 Typ Odoslané
EP 2347267
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku