Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2278908
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09739488.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2278908 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  125720 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 1/005  A61B 1/01  A61M 25/04  A61M 25/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2009041637 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009134686 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Loma Vista Medical, Inc.; Intellectual Property Law Department 1415 West Third St., Tempe, AZ 85281; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TILSON, Alexander, Quillin; 143 Loma Vista Drive, Burlingame CA 94010; US;
SCHEEFF, Mark, Christopher; 650 De Haro Street, San Francisco CA 94107; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2278908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2278908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2278908
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2278908
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku