Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2274369
(11)  Patent Number  20619 
(96)  European Application Number  09738211.3 
(96)  European Application Date  30.04.2009 
(97)  European Patent Number  2274369 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  02.12.2015 
(31)  Priority Number  08155586 
(32)  Priority Date  02.05.2008 
(33)  Country or Authority of Priority  EP 
(97)  European Application Publication Date  19.01.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.08.2016 
(51)  International Patent Classification  C08J 9/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2009/055250 
(87)  International Publication Number  WO 2009/133167 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Inventor(s)  BRAUN Frank; Riedsaumstr. 53, 67063 Ludwigshafen; DE;
BELLIN Ingo; B2 5, 68159 Mannheim; DE;
HAHN Klaus; Im Bügen 9, 67281 Kirchheim; DE 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Title  Polystyrénové penové materiály s nízkym obsahom kovov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  30.04.2022 
   Patent in Force maximum until  30.04.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 08/2016 SC4A
 
EP 2274369
S/N Fee Title Date Year Fee
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.04.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.04.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.04.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.04.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2274369
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.02.2016 Type Delivered
1a Plná moc 10.02.2016 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2016 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Type Sent document
EP 2274369
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku