Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2276714
(11)  Číslo patentu  27684 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09738164.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2276714 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2008/055195 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 40/02  C04B 18/14  C04B 14/04  C04B 40/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/055154 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/133120 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carbstone Innovation NV; Henry Fordlaan 84, 3600 Genk; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  QUAGHEBEUR, Mieke; Acacialaan 5, B-2390 Malle; BE;
LAENEN, Ben; Lebonstraat 54, B-2440 Geel; BE;
NIELSEN, Peter; Zuidlaan 21, B-1560 Hoeilaart; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby výrobku spojeného predovšetkým uhličitanom karbonáciou alkalických materiálov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2022 
   Maximálna platnosť do  28.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2276714
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.06.2018 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.03.2019 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.04.2020 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2276714
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.06.2018 Typ Doručené
1b Opis 15.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 29.06.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 29.06.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2276714
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku