Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2265189
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09731941.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2265189 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  98386 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/00  A61B 17/04  A61B 17/064  A61B 17/068  A61B 17/08  A61B 17/10  A61B 17/11  A61B 17/12  A61B 90/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2009040769 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009129369 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Children's Medical Center Corporation; 300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEL NIDO, Pedro, J.; 300 Longwood Avenue, Boston MA 02115; US;
VASILYEV, Nikolay; 300 Longwood Avenue, Boston MA 02115; US;
FREUDENTHAL, Franz; Obrajes Calle 14, 665 La Paz; BO 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2265189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2265189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2265189
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2265189
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku