Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2280800
(11)  Číslo patentu  28291 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09724246.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2280800 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UD20080067 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 11/00  B23K 11/25   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/053503 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/118334 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A.; Via Leonardo da Vinci, 20, 330 10 Reana del Rojale (UD); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TABOGA, Ermanno; Via Avilla 45, 33030 Buia; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta č. 9, P.O. Box 107, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zváracia hlava pre stroj na výrobu kovovej siete, spôsob výroby siete a stroj na výrobu kovovej siete opatrený takouto zváracou hlavou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.03.2023 
   Maximálna platnosť do  25.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2280800
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2280800
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.03.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.03.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.03.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2280800
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2018 Typ Doručené
Opis 30.08.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.08.2018 Typ Doručené
Výkresy 30.08.2018 Typ Doručené
Výkresy 30.08.2018 Typ Doručené
Výkresy 30.08.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.09.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
EP 2280800
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku