Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2265463
(11)  Číslo patentu  13238 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09722566.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2265463 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  38490 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/48  B60N 2/44  A47C 7/36  B21D 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/037949 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/117731 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innotec, Corp.; 441 E. Roosevelt, Zeeland, MI 49464; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PESCH William A.; 16560 Van Buren, West Olive MI 49460; US;
DEAN Ronald L.; 5428 Canal Ave., Grandville MI 49418; US;
LANDMAN Mark R.; 470 Julius Street, Holland MI 49424; US;
HEERES Brent E.; 8870 Moonlight Drive, Zeeland MI 49464; US;
HARMSEN Matthew S.; 9515 Mary Lou Street, Zeeland MI 49464; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rám pre opierku hlavy a spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.03.2022 
   Maximálna platnosť do  23.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
 
EP 2265463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2265463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.02.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.02.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.02.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.02.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.02.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.02.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.02.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.04.2021 597,00 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2265463
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 24.01.2013 Typ Odoslané
Plná moc 05.02.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.06.2022 Typ Odoslané
EP 2265463
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku