Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2267309
(11)  Číslo patentu  29202 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09721969.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2267309 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2008070238 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/00  C09K 5/04  C10M 105/38  C10M 107/20  C10M 107/24  F04C 29/00  F25B 1/00  C10N 20/00  C10N 20/02  C10N 30/00  C10N 40/30  F04B 39/02  C10M 171/00  F04C 23/00  F04C 18/02  F25B 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2009/001006 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/116239 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daikin Industries, Ltd.; Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8323; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MATSUURA, Hideki; c/o Rinkai Factory Sakai Plant DAIKIN INDUSTRIES LTD. 12 Chikkou-shinmachi 3-cho Nishi-ku, Sakai-shi Osaka 592-8331; JP;
TANAKA, Masaru; c/o Rinkai Factory Sakai Plant DAIKIN INDUSTRIES LTD. 12 Chikkou-shinmachi 3-cho Nishi-ku, Sakai-shi Osaka 592-8331; JP;
HARA, Hideki; c/o Rinkai Factory Sakai Plant DAIKIN INDUSTRIES LTD. 12 Chikkou-shinmachi 3-cho Nishi-ku, Sakai-shi Osaka 592-8331; JP;
SHIBAIKE, Kouji; c/o Shiga Plant DAIKIN INDUSTRIES LTD. 1000-2 Aza Ootani Okamoto-cho, Kusatsu-shi Shiga 525-8526; JP;
OHNUMA, Youichi; c/o Shiga Plant DAIKIN INDUSTRIES LTD. 1000-2 Aza Ootani Okamoto-cho, Kusatsu-shi Shiga 525-8526; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Chladiace zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.03.2023 
   Maximálna platnosť do  05.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2267309
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2267309
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.02.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.03.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.02.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.02.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2267309
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2018 Typ Doručené
Opis 21.11.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 21.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 21.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2267309
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku