Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2254767
(11)  Číslo patentu  15712 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09712164.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2254767 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008010603 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.02.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/225  B60N 2/235   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/051567 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/103641 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BECKER Burckhard; Obenkatternberg 25, 42657 Solingen; DE;
BENEKER Wilfried; Unterberg 81, 42799 Leichlingen; DE;
MISHURIS Alexander; Willbeckerstr. 81, 40099 Erkrath; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Sedadlo motorového vozidla premiestniteľné smerom dopredu s kovaním operadlového kĺbu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.02.2022 
   Maximálna platnosť do  11.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 05/2014 SC4A
2 Zmeny mien 27.01.2021 02/2021 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
5 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2254767
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.02.2014 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.02.2015 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.02.2016 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.02.2017 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.02.2018 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.01.2019 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.02.2020 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.01.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2254767
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.12.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2013 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.01.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 05.03.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.04.2014 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 11.12.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 11.12.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.12.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.12.2020 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 16.12.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 16.12.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis prevodu 16.12.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.12.2020 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 18.12.2020 Typ Odoslané
13 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
14 oznámenie o zápise zmeny 14.01.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
17 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
19 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2254767
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.01.2021 Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG C. Rob. Hammerstein GmbH & Co. Kg
2 Prevod majiteľa 14.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
4 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku