Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2235523
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09702007.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.01.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2235523 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  327758 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 30/72  G01N 30/88  G01N 30/86  G16C 20/20  H01J 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2009031168 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009091933 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Metabolon Inc.; 617 Davis Drive, Suite 100, Morrisville NC 27560; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILGRAM, K. Eric; 1035 Broadleaf Circle, Limerick PA 10468; US;
BARRETT, Thomas; 2105 Hillock Drive, Raleigh NC 27612; US;
EVANS, Anne, M.; 6003 Tahoe Drive, Durham NC 27713; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2235523
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2235523
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2235523
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2235523
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku